Vĩnh Long tăng cường tập huấn công tác chuyên môn

04/09/2019 14:40 Số lượt xem: 345

             Vĩnh Long hiện nay có 109 cán bộ chuyên trách dân số ở 109 xã/phường/thị trấn. Theo quyết định đã được Sở Y tế Vĩnh Long phê duyệt, toàn tỉnh có 1629 Cộng tác viên (CTV) dân số ấp, khóm, khu kiêm công tác phòng chống suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em. Trong đó số CTV kiêm nhân viên Y tế ấp khóm là 539 người (33,08%); kiêm nhiệm khác là 608 người (37,3%); không kiêm nhiệm có 482 người (29,5%). Trong khi đó, nhiều vấn đề về dân số mới nẩy sinh như: quy mô dân số, biến động cơ cấu dân số, tỷ lệ sinh con thứ ba ở một số địa phương có chiều hướng tăng, mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) chất lượng dân số còn thấp và nhiều vấn đề về sức khỏe sinh sản nhất là ở độ tuổi vị thành niên và thanh niên chưa được giải quyết…

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số, theo nguồn kinh phí đã được phê duyệt Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Long và các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố đã chú trọng tập trung công tác đào tạo, đào tạo lại, tập huấn chuyên môn cho cán bộ dân số. Trên tinh thần quán triệt, triển khai Nghị quyết số 21/NQ-TW đến cán bộ chuyên trách và đội ngũ CTV, năm 2018 Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã tổ chức tập huấn, cập nhật chế độ chính sách về công tác DS-KHHGĐ cho cán bộ Dân số cấp tỉnh, huyện về định hướng công tác Dân số trong tình hình mới; Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm (trong đó Điều 27 quy định những vi phạm về chính sách dân số và KHHGĐ); hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 hướng dẫn thực hiện Điều 27 của quy định 102; quy định số 05-QĐ/TW ngày 28/8/2018 quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và KHHGĐ vào Đảng…

Sáu tháng đầu năm 2019 sau khi thực hiện Đề án số 04/TU của tỉnh ủy Vĩnh Long đã sáp nhập Trung Tâm DS-KHHGĐ vào Trung Tâm Y tế thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban chấp hành Trung Ương, mô hình Trung Tâm Y tế đa chức năng. Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với các Trung tâm Y tế huyện, thị ,thành phố tổ chức 5 lớp tập huấn cho trên 400 cán bộ dân số xã, phường, thị trấn; CTV dân số ấp, khóm của 8 huyện, thị, thành phố. Nội dung tập huấn gồm: Tổng quan về Dân số, thực trạng và định hướng công tác dân số trong tình hình mới, giới thiệu về hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành Dân số; các phượng tiện tránh thai hiện đại… Qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số cập nhật chế độ, chính sách, chủ trương liên quan đến công tác DS-KHHGĐ, nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ. Khi triển khai các mô hình, đề án mới về công tác Dân số, cán bộ chuyên trách và CTV dân số được đào tạo sâu hơn như Đề án giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng; Sàng lọc trước sinh&sơ sinh; tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân…

            Cán bộ chuyên trách và CTV dân số ở cơ sở là những người trực tiếp bám sát địa bàn, thường xuyên tiếp xúc và tuyên truyền trực tiếp công tác DS-KHHGĐ tới tận người dân, có nhiều đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu về công tác Dân số của mỗi địa phương. Thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” đội ngũ làm công tác dân số ở cơ sở vừa cung cấp cho đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ những kiến thức cơ bản về dân số vừa trực tiếp theo dõi, giúp đỡ các đối tượng chuyển đổi hành vi, lựa chọn và áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, phù hợp, khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng chống dịch bệnh…

THÁI SƠN